BSCI

"BSCI Polesie Şirketi, BSCI iş ve işçi güvenliği standartlarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

02.12.2016 tarihinde Polesie Fabrikası'nda, Dış Ticaret Birliği (FTA) tarafından başlatılmış BSCI iş ve işçi güvenliği standartlarına uygunluk denetimi başarı ile gerçekleştirilmiştir Daha fazla bilgi:

  • Denetim sırasında Şirket yönetimi tarafından BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin hükümlerine, BSCI iş ve işçi güvenliği standartlarına, uluslararası standartlara, yerel mevzuata ve işlerin iç sosyal standartlarına uygunluk gösterilip gösterilmemesi denetlenir.
  • BSCI iş ve işçi güvenliği standartlarına uygunluk göstermemiz, bizim yabancı partnerlerimizin çoğunun koştuğu şarttır. Partnerlerimiz, sosyal faaliyetlerini devamlı olarak artıracak güvenli bir tedarikçi ile çalışmak istemekteler. Oysaki söz konusu şartın sayesinde Avrupa pazarlarında kendi ürünlerimizi pazarlama ve yurt dışında yeni müşteri bulma fırsatımız oluyor, zira olası müşterilerimiz bir tedarikçi fabrika arayışlarında BSCI veri tabanından faydalanmaktadır.

Söz konusu denetim Polesie Şirketi'nde uluslararası ticari sosyal sorumluluk girişimi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Denetim, SGS Denetim Şirketi uzmanları tarafından yapılmıştır.

Şirketimiz BSCI platformunda aşağıdaki numara ile kayıtlı: DBID number: 352778; PP Polesie JV, Ltd"